Menu
WS Krimpenerwaard

Bouwen aan verandering kunnen wij niet zonder uw hulp. Wilt u met ons meebouwen en zo de kinderen in Malawi, Ethiopië, Bolivia en Ghana een betere toekomst geven? Steun ons dan tijdens een van onze acties of maak een donatie over.

U kunt ons, heel concreet, voor één of meerdere dagen sponsoren of een x aantal bouwstenen of dakplaten financieren. Voor meer informatie hierover kunt u contact met ons opnemen.

WS Krimpenerwaard
Het geld dat u doneert komt altijd bij het project terecht. Het geld wordt door World Servants op de volgende manier verdeeld:
WS Krimpenerwaard
WS Krimpenerwaard
Wilt u of uw bedrijf ook uw steentje bijdragen? Dan kunt u dit doen door geld over te maken op IBAN NL14 RABO 01611 01380, t.n.v. Geref. Kerk Haastrecht, t.b.v. World Servants Haastrecht. Samen bouwen we aan verandering!
WS Krimpenerwaard
Wij beschikken over een bankrekeningnummer met een ANBI-verklaring. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het rekeningnummer dat op de website staat valt onder de Gereformeerde Kerk in Haastrecht. Om deze reden kan het ANBI nummer van de kerk gebruikt worden voor giften aan WS Krimpenerwaard. Het bijbehorende RSIN nummer is: 002733092.
WS Krimpenerwaard
Wilt u met uw bedrijf ook meebouwen aan klaslokalen, lerarenwoningen en goed onderwijs? Dat kan! U kunt meebouwen door een financiële gift over te maken. Zo kunt u ons, heel concreet, voor één of meerdere dagen sponsoren of een x aantal bouwstenen of dakplaten financieren.

We passen de sponsoring graag aan op het karakter en de wensen van uw bedrijf. Daarom maken wij graag een keer een afspraak met u. Zo kunnen wij ons project verder toelichten en met u de mogelijkheden doorspreken. Wanneer u hiernaast uw contactgegevens achterlaat, zullen we spoedig contact met u opnemen.

Uw naam:

Uw bedrijf:

Uw e-mailadres:

Uw bericht:

Zak geld vs groep jongeren
Een vraag die galmt in vele dorpen, steden en binnen actiegroepen is de vraag of we niet veel beter een zak geld kunnen sturen in plaats van zo’n enorme groep jongeren. Gewoon een zak geld, geen reis- en verblijf kosten en de jongeren die zich dan dienstbaar in kunnen zetten in Nederland, want daar is tenslotte ook nog genoeg te doen. En ook bij mijzelf komt de vraag op. De lokale bevolking heeft tenslotte al de fundering gelegd en het bouwen zou dan ook wel moeten lukken.

Wanneer we deze vraag in het heuvellandschap van Malawi laten klinken komt er een heel ander geluid naar voren. Wanneer er alleen geld gestuurd zou worden is er een grote kans dat het geld niet op de juiste plek terecht komt. Het geld blijft in de hogere lagen hangen in plaats van dat het daadwerkelijk in de verbetering van onderwijs wordt gestoken. Maar niet alleen op dit niveau kan het mis gaan, ook in de community wordt het geld mogelijk niet goed besteed. De mensen vinden het lastig om het geld goed te besteden en onderscheidt te maken tussen lange- en korte termijn behoeftes, zo verteld de district education manager, Frances. Projectcoordinator Vincent stipt nog een ander belangrijk punt aan. In Malawi is het door de overheid niet verplicht gesteld om naar school te gaan. Of de kinderen naar school gaan is dus geheel afhankelijk van de instelling van de ouders. Dankzij de komst van een groep uit Nederland kan deze mind-set op positieve manier beïnvloedt worden.

Hoewel ze dus zelf de fundering hebben gelegd, is het belangrijk dat we onze bouwkleding aantrekken en onze handen uit de mouwen steken. Daarmee leggen we ook een hele andere belangrijke fundering aan. Een fundering die voor een blijvende verandering zal zorgen.